Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A nő és a férfi.

2010.07.03

A vaisnava tradícióban a nemi szerepeket illetően a nők esetében az általunk "hagyományos"-nak nevezett alárendelt szerepet javasolják. Ez természetesen a mindennapi élet több területén is megnyilvánul. Például az európai kultúrában megszokott dolog, hogy a nőket engedik előre , míg a vaisnava kultúrában éppen fordított a helyzet. Ha a dolog miértjére keressük a választ, akkor ezt szintén vallási, filozófiai síkon lelhetjük meg. A női létet a védikus hagyományban nem csak fizikailag tekintik gyengébbnek, hanem a lelki életben való fejlődés szempontjából is több nehézséggel kell szembenézniük. Ez nem azt jelenti persze, hogy ki lennének zárva az "üdvözülés". azaz a felszabadulás lehetőségéből. Sőt, a Bhagavad-g¦t§ állítása szerint a társadalom alacsonyabb szintjein álló személyeknek, a kétkezi munkásoknak, a kereskedőknek éppolyan joguk és lehetőségük van elérni a "legfelsőbb rendeltetési helyet", mint a gyakran kiválasztottnak tekintett brahmanikus (papi) osztály tagjainak. Hogy a G¦t§ ezt külön kihangsúlyozza, ez mégis arra enged következtetni, hogy a nők dolga ebből a szempontból nehezebb.

A hagyományos védikus női szerep a követésen és a hűségen alapszik. A leánynak fiatal korában apja felügyelete alatt kell élnie, ahonnan - sokszor már egész fiatalon - elmegy a férje oldalára, idős korában pedig felnőtt fiú gyermekének kell rá vigyáznia. A férj dolga anyagi szempontból gondoskodni a feleségéről illetve a családjáról, az erényes feleség jutalma pedig nem csak a gazdasági szempontból nyugodt élet, hanem az is, hogy a szentírások tanítása szerint a férjét hűségesen követő nő halála után ugyanoda jut, ahová férje távozott - még ha saját érdemei alapján nem is szolgált volna rá erre. Ennek a gondolatnak az egyik legszélsőségesebb megnyilvánulási formája az úgynevezett "sati", azaz mikor a megözvegyült nő férje halotti máglyájára lép, így vállalva önkéntes halált, követve férjét a halál utáni útjára is. Ennek a szokásnak még századunkban is fellelhetjük maradványait - azaz feljegyeztek ilyen eseteket a századelőn is - annak ellenére, hogy mind a szentírások, mind az állam törvényei tiltják napjainkban a hűségnek ezt a végletes kinyilvánítási formáját.

 

******************

 

 

A férfi és a nő biológiai funkciói

Ha megvizsgáljuk, hogy hogyan működnek az agy biológiai funkciói a férfiaknál és a nőknél, akkor egy kis különbséget fogunk tapasztalni. Az agynak két féltekéje van: az egyik főleg analitikus célokat szolgál, a másik pedig inkább a művészetekért, a szépérzékért, az érzelmekért stb. felelős. Aszerint, hogy min gondolkodunk, az egyik vagy a másik agyfélteke működik inkább. Ez az alapelv.

Azt látjuk, hogy a férfiaknál vagy az egyik agyfélteke működik, vagy a másik, de sosem működik mind a kettő egyszerre. Ezért azt érezzük, hogy vagy nagyon szenvtelenül, száraz, rideg módon tekintenek a dolgokra (ami néha azt a benyomást kelti, hogy nem valami személyesek), vagy a másik oldal működése következtében, nagyon érzelmesek (nem gondolkoznak). Ha az érzelmes állapotba kerül, a férfi bármire képes, mindenbe belekezd, válogatás nélkül felad mindent, s nem törődik vele, hogy tettei milyen következménnyel járnak, hogy mi fog történni a következő pillanatban. Néha nagyon idealista. Láthatjuk, hogy nagyon a végletek között mozog. A nők mások. Náluk nem az egyik vagy a másik agyfélteke működik - mind a kettő állandóan működésben van. Soha nem fordul elő, hogy valamelyik ne működne. Ez azt jelenti, hogy egyszerre képesek analizálni és az érzelmi oldalról nézni a dolgokat. Mindkét agytípusnak megvannak a maga előnyei és hátrányai. A férfi agyának előnye az, hogy ha vizsgál valamit, például az anyag és a lélek közötti különbséget, teljes mértékben analitikus tud maradni. Látja, hogy ez Krisna, ez máyá, és a kettőt el tudja választani egymástól. Krisna azt mondja, hogy a tudás kardjával kell elválasztanunk egymástól máyát és Krsnát. Ha azt látják, hogy máyá irányába indultak el, akkor érzelmek nélkül véget tudnak ennek vetni, és egy egészen más irányba elindulni. Ez a férfiak legfőbb ereje. Fő gyengéjük pedig az, hogy amikor értelmük az érzelmi oldalra kerül, akkor egyáltalán nem tudnak különbséget tenni, és nagyon kiszolgáltatottá válnak az érzékeiknek. Láthatjuk, hogy a férfi nagyon erős, amikor az elkülönülés állapotában van, és nagyon gyenge, ha az érzékkielégítés területére vetődik.
A nők erőssége főleg a társadalmi szituációkban, a másokhoz való viszonyulás képességében mutatkozik meg. Érzékelni tudják, hogy mi a legjobb, amit tenni kell, s ugyanakkor képesek szem előtt tartani mások érzelmeit. Azt látjuk, hogy a nőknek fejlett esztétikai érzéke van. Például a prasádam osztásakor annyi mindenre oda tudnak figyelni: ki mit szeret, kinek hol kell ülnie, s még oly sok dolgot tudnak egyidejűleg elrendezni. A legszilárdabb helyzetben az anya van. Egy anyánál azt látjuk, hogy gyermekét - aki nem beszél, csak mindenféle hangot ad ki, gőgicsél, meg egyéb furcsa és csodálatos dolgot művel - természetesen szeretnie kell ahhoz, hogy gondját tudja viselni, és ugyanakkor elég intelligensnek kell lennie, hogy tudja, mit kezdjen vele, ha például sír. Vajon éhes, fáradt, megcsípte egy rovar, kiütései vannak - bármi legyen is az rá kell éreznie e finom különbségekre. Az anya hangulatában nyilvánul meg a legerősebben az agynak ez a fajta működése. Amikor a férfi kezében van a gyerek, akkor minden rendben van egészen addig, amíg mosolyog, de amikor elkezd sírni, rögtön így reagál: "Sír a gyereked". Miközben azt próbálja kitalálni, hogy miért sít, ez jut az eszébe: "Mit csinálok én itt ezzel a dologgal?" Ha viszont érzelmi síkon mozog, nem tud eligazodni a törénésekben: "Bőg, mit csináljak vele!?". Tehát nem lehet hasznukat venni, amikor azt kell kitalálni, hogy mit kezdjenek a gyerekkel. Ami a nő gyengeségét illeti, az nem az emlékezetben, nem a tudásban jelentkezik, de nem is abban, hogy az anyagi világban, a gyakorlatban, hogyan rendezi el a dolgokat, hanem az anyag és a lélek közötti megkülönböztető képességben. A nőnek megvan hozzá az intelligenciája, hogy lássa: igen, ez Krsna, ez viszont máyá. Gyengesége azonban akkor mutatkozik meg, amikor - jóllehet látja, hogy "ez Krisna" - intelligenciája érzelmi oldalának működése következtében mérlegel, fontolgat, számos dolgot tekintetbe vesz, s így nem tudja elvágni őket egymástól, nem tud elszakadni. Szóval ez a gyengeség. Mindezek alapján meg tudjuk érteni, hogy milyen kölcsönös viszony, közreműködés van a férfi és a nő feltételekhez kötött természete között. Ezt nagyon fontos megérteni. Ha megértjük, akkor működni fognak a dolgok. Nézzük meg a következő helyzetet. Amikor dönteni kell, hogy mit csináljunk, vagy mit ne csináljunk egy Krisna-tudatos helyzetben, a nő tudja, hogy mit kell tenni. Néha azonban nincs hozzá ereje, hogy megtegye. Ha a férfi megfelelő Krisna-tudatban van, és analitikus szemszögből nézi a helyzetet, akkor analitikus intelligenciája és a nő analitikus intelligenciája együttes erejének a segítségével felül tudnak kerekedni a nő érzelmes intelligenciáján, s egy Krisna-tudatos megoldásra jutnak. Így tud segíteni a férfi a nőnek. Ezzel szemben, ha a férfi az emocionális oldalra kerül át, akkor a nő, aki az érzelmi síkon is mozog, tud hozzá viszonyulni. Ugyanakkor intelligenciájának analitikus része is működésben van, s így meg tudja állítani a férfi érzelmi síkon való mozgását azáltal, hogy a filozófia Krisna-tudatos és analitikus megértését nyújtja. Ezzel vissza tudja lökni a férfi intelligenciáját az analitikus oldalra. Ez a jelentése annak, amikor a Bhágavatam erődhöz hasonlítja a nőt, aki megvédi a férj érzékeit. Ha ugyanis a férj túlságosan érzelmessé válik. Vagy ha túlságosan hajlik az érzékkielégítésre, a feleség vissza tudja terelni a megfelelő irányba. És amikor a feleségnek nehéz Krisna-tudatos elhatározásra jutnia, akkor a férj tudja nyújtani ezt az eltökéltséget.

************

 


- A férfi olyan, mint a vaj - mond példabeszédet Lilasuka dasa -, a nő pedig, mint a tűz. Ha a vaj a tűz közelébe kerül, olvadni kezd, s a tűzre csepeg, amitől az még nagyobb lánggal ég, egészen addig, amíg a vaj teljesen el nem emésztődik.

 

 

****************

 

A nő és férfi ugyanannak a dombnak két oldala.

 

****************

 

 

Szia ......

ezt írod:

Nesze neked 21. század! Jó, mondjuk a mi atlantiszi kultúrkörünk kicsit
fejlettebb, de van még mit boven tanulni!

Küldenél valami anyagot az atlantiszirol, multunkrol? Vagy fenn van a honlapodon?

A potvizsgam 23.án lesz, addig jol megtanulom, de mellette 8,9, 12-én is lesz vizsgam es egy ujabb esszét is irnom kéne 15.-ig ... emlékszel még a babanyelves esszémre? Na valami olyat es egy könyvet is elolvasni, amirol szolna majdan az esszé, de ezt most lehet ejtem a fontos es sok vizsgaim miatt...

Ugy latom nőtestvéreink nagyon kihegyezett, kiélezett hangulatban vannak a listán ... érezni valami utalatot, megvetést , lenéző szánalmat az Ildi soraibol a ferfiak iránt... Rozsa meg mint egy harcos amazon, a modernkori nőmozgalom vezére... :))) ... még mindig a multban él es nem tudja feledni, hogy a ferje elhagyta, otthagyta 2 gyerekkel, ... nagyon mély lehet sebe, olyan mély, hogy ma is, 17 éve folyamatosan felszakadhat és önti el tüdejét, szívét, hogy fullad belé.  Ez táplálja dühét, haragját... és most, hogy tudja, szeretnie kell azt , kit legjobban utál, a férfit, volt szerelmét, a ferfiakat, holott lehet szive mélyén ma is szereti, ha nem jobban, mint valaha, szoval ez a dilemma, ez a két ellentétes érzés küzdhet Rózsáért.... a szeretet es a gyűlölet....

mostmár Ildi is.... a haloinges nös leveléből is kitűnik, szinte mintha Janosrol beszélne.... mintha gyamoltalan, esetlen, tehetetlen , impotensként látná a masik nemet.... de most fejezem be, mert jogtalanul, oktalanul, tudatlanul evezek olyan vizek felé, melyek talán tul vadvizek még nekem....bocsáss meg....

.... nagyon régóta tervezem már neked megírni a következő kérdésem ezzel kapcsolatban , a szexualisan kielégületlen nőkkel, de ferfiakkal kapcsolatban is...csak valahogy nem hozodott fel témaként sohasem.... ezt majd a listara is fel fogom tenni , ha szoba jön a testiség, a szex... bar szerintem itt is van az ideje, a nő-férfi viszony, női-férfi egyenjogusag kapcsan , szoval a következő könyvet kezdtem el olvasni a volt baratnőm alatt, :))), no nem szex közben, ... ( Rozsanak és Ildinek is a napi es egybegyült, összegyűlt problémája is innen gyökerezhet- a testi kielégületlenség, a test  ordító követelőzése... micsoda üvöltő kép, szinte látom és könnyezem bele- vagy épp a szerelem hiánya ) :

 A TAO TANÍTÁSA A SZERELEMRŐL ÉS SZEXRŐL....

Ezt olvasni a hátlapján:

" Ez nem szexuális kézikönyv, bár akként is használható. Ez a könyv csak kiindulópont. Jó, ha a kiindulópontunk legalább ötezer éves. A szerelemben épp a legrégebbi lehet forradalmian új. A kínaiak , akik évezredekkel ezelőtt is tudták, hogy a szerelmeskedés nemcsak az élet  megízesítésére való, hanem a meghosszabbítására is, a legrégebbi írott történelmet élő, messze a legnagyobb lélekszámú nép , akiknek átlagéletkora különösen akkor volt magas, amikor még a tao ( "igaz út" ) és nem Mao tanításai szerint éltek. Ez a könyv az első a világon, amely -egy kínai szerző közvetítésével- betekintést enged olyan könyvek titkaiba, melyekből jó, ha öt példány létezik.

 Ez elsősorban férfiaknak való könyv, amelyet minden igazi nőnek el kéne olvasnia. Az összes régi , e tárgyban írott kínai könyvek is mind férfiaknak szóltak, mert a tüzet táplálni kell, a víz az vigyáz magára. Ma is a férfi a sérülékenyebb a szeretkezésben. Ennek a könyvnek  is az a célja , hogy jobb szeretőkké tegye a férfiakat. Ki nem érdekelt ebben jobban, mint a nők?

 
A tao nem oldhat meg mindent, de minél többen ismerik ezt a szemléletet, annál kevesebb szomorú, irigy, gyűlölködő, űzött - mert kielégületlen- arcot látunk magunk körül. Akik megtalálják a lelki békét, a kielégülést  a szerelemben és szeretkezésben, rendszerint boldog emberek. A boldogság pedig lassítja az öregedést, vagy legalábbis nem öregít.
Ez az egyetlen csodaszer, amellyel rendelkezünk."

********

Bevezetés a  könyvből:

 "Az emberek szeretni akarják egymást , de  nem tudják hogyan."
( Ferenczi Sándor)

                   "Félelem a repüléstől  című népszerű könyvében Erica Jong , a feminista szerző elgondolkoztató megjegyzést tesz:


                  ...
a nagy kérdés az volt, hogyan egyeztetheti össze az ember a feminizmusát a férfitestek utáni kielégíthetetlen vágyakozásaival. Nem volt könnyű. Amellett , minél idősebb lett az ember lánya, annál világosabbá vált, hogy alapjában véve a férfiak rettenetesen félnek a nőktől. Némelyik titokban, mások nyíltan. Mi lehet szívbe markolóbb, mint lankadt farokkal szembesülni egy felszabadított nővel? A történelem legnagyobb kérdéseit elhomályosítja ennek a két leglényegesebb  dolognak az összevetése : az örök nőé és az örökké kókadt fütyié.


Egy pillanattal később  így folytatja:

Ez volt  az alapvető egyenlőtlenség , amelyet sohasem lehet helyrebillenteni: nem az, hogy a férfiaknak volt egy csodálatos, járulékos vonzerejük, melyet pénisznek hívnak, hanem, hogy a nőknek is megvolt a csodálatos, minden időben jó, hő- és fagyállóm vízhatlan puncijuk. Sem hóvihar, sem ólmos eső, de az éjszaka sötétsége se zavarja a működésében. Mindig ott van, mindig készen áll. Borzasztó , ha belegondolunk. Nem csoda, hogy a férfiak meggyűlölték a nőket. Nem csoda, hogy feltalálták a női alkalmasság titkát.

                    Igazán egyetértek a szerzővel -mondja az író , Jolan Chang-, amikor azt mondja "A történelem legnagyobb kérdéseit elhalványítja..." , de úgy érzem, túl hamar feladja a reményt, midőn így beszél:
"...amelyet sohasem
lehet helyrebillenteni ..." . A régi taoisták megtalálták ennek a módját még évezredekkel ezelőtt. Valójában sok taoista és néhány szerencsés nem taoista is alkalmazza az egész világon. Balszerencse, hogy magát a tudást sohasem terjesztették nagy mértékben- ezen a tényen szeretne változtatni ez a könyv.
                 
                     Ebben a bevezetőben két fontos kérdést is meg kell válaszolni. Múlt télen egy reggel , gyönyörű dél-franciaországi tanyáján Lawrence Durell , a neves szerző sürgetett, hogy meséljem el, hogyan lettem taoista, és mi inditott a könyv megírására. Az elkövetkezők egy idealista kitörései, melyeket egy regényíró szüntelenül kutató elméje ösztönzött.
                      Egy anya sokkal  több annál, mint  hogy  életet ad gyermekének. A leghatalmasabb  formáló erő, amely gyermeke jövőjét jó vagy rossz irányba  befolyásolja; örömteli életet, vagy szomorú önpusztítást okozva.
                      Ebben a tekintetben rendkívül szerencsés vagyok. Anyám nagyon megértő asszony volt, kedélyes és kíméletes, és - bár  ezt még sok évig  nem fogtam fel-  a legtermészetesebb taoista is, akivel csak találkoztam. 
                      Amikor azt mondom "természetes" , arra gondolok: anélkül , hogy taoistanak vallotta volna magát, vagy tudatában lett volna annak, hogy ő az, olyan atmoszférát  és környezetet teremtett, amelyben a taoista magatartás  érvényesült .Ilyen légkörben nevelkedvén magam is természetes taoistává váltam, azzal a különbséggel , hogy ez tizenkét éves koromban tudatosult is bennem.
                      
                      A taoista határtalan szeretetet érez a világmindenség és benne minden élet iránt. A pazarlás és pusztitás bármely formája rosszat jelent  a taoista számára , amelyet meg kell akadályozni. Ezzel a háttérrel érthető, hogy keresnem kellett gyógyírt az erőszak és a pusztítás elterjedése ellen. Meg kellett értenem az okait, hogy oly sok , látszólag sikeres ember, mint Ernest Hemingway, George Sanders vagy Mark Rothko... a lista végtelen, miért pusztította el szándékosan önmagát. És miért hogy egészséges férfiak és nők ezrei, gyerekek is lassan végeznek magukkal dohányzás , kábítószer, alkohol és egészségtelen étkezési szokások következtében. Miért hogy emberek ezrei annyira gyűlölnek mindenkit és mindent, hogy megpróbálnak mindent elpusztítani? És végül , miért, hogy az emberiség történelme vég nélküli háború története? A hódítás diadaláért vagy csak a feneketlen kapzsiság miatt? Vagy a hatalomért?
             

                       Tizenéves koromtól fogva  töprengtem , és kerestem a választ ezekre a kérdésekre. Évekig utaztam , bejártam számos kontinenst, különböző nemzetiségű emberek ezreivel találkoztam, felfedeztem fontos filozófiákat  és  a világ vallásait, és arra a megállapításra jutottam, hogy ezek a bűnök a férfiak és a nők közötti harmonia hiányában, a jin és jang elérésének meghiúsulásában gyökereznek. És hogy a taoizmus olyan  válasz mindezekre, amely könnyű és kellemes.
                    
                      Miért  könnyű ez az út?  ( TAO= út,  beszélni) Mert  nem kötik  formaságok, nincs dogmája, egyháza. Minden , amit kér , az, hogy lazitsunk, engedjen fel bennünk a feszültség és legyünk természetesek.
                      
                        És miért oly kellemes? Mert nem kívánja, hogy olyan  földi vagy mennyei örömökről lemondjunk , mint  a  zene és a szépség- miként tette volt a moizmus.(Mo Ti-nak , a konfuczius utáni kor altruista filozofusának elmélete, semmi köze a maoizmushoz.)  Nem kéri, hogy tagadjuk meg minden vágyunkat- úgymint a formák, hangok, szagok, ízek, érintések, szépségek iránti vágyakozás és a testi szerelem-, miként a buddhizmus szinte valamennyi iskoláa teszi. Ellenkezőleg : a taoizmus azt tanácsolja az egyénnek, hogy jobb ízlést, egészséges életet alakítson ki magának , élvezze a földi és mennyei örömöket teljesebben. A taoisták számára különben sincs választóvonal a földi és mennyei örömök  között: mámorban, eksztázisban egyesülnek, mivel a taoisták a természetes és a művészi dolgok élvezetében magával az Univerzummal , a világmindenséggel találkoznak. (Ezt nevezik Istennek.)

                         Miként személyes életemben is tapasztaltam, a taoizmus is hisz abban, hogy a világ kérdéseire nem lehet válasz a szerelem és a szex egészséges megközelítése nélkül. Majd minden pusztítás és önpusztítás , majd minden gyűlölet  és bánat, majdnem minden mohóság és bírvágy a szerelemre és a szexre való éhségből ered. Bár a szerelem és a szex útjának forrása kimeríthetetlen, mint maga az univerzum. Ez nem az én saját eszmém: pusztán kísérlat arra , hogy újjáélesszem , amit a régi taoisták évezredekkel ezelőtt tudtak- hogy a jin és  jang harmónája nélkül semmi sem marad számunkra, csak halál és pusztulás. "
Stockholm, 1976

 

********

"Ha egy új kifejezést szeretnénk bevezetni saját korunk leírására , a leghozzáillőbb név " Az agónia és a csalódottság kora" lenne. A csalódottságé és a kielégületlenségé a szerelemben. Olyan népszerű könyvekben, mint a Kate Millett Szexuális politika, vagy Normann Mailer  A szex rabja cimű munkái, alapvető tényeket találhatunk a nő szexuális kielégületlenségéről. Nem tabu téma ez többé. Mióta Havelock Elis a század a elején azt állította, hogy nincs minden rendben a házastársi ágyban, csaknem mindenhol előbukkan a női kielégületlenség témája.
Ha képesek lennénk tanulni a taoból, és figyelmünket az evészet-ivászatról a szeretkezésre fordítani, mindannyian boldogabbak és egészségesebbek lennénk."

"Áll egy pörlekedő pár az utca keleti
oldalán,a férj fiatal és jóképű.
Van egy egymást  szerető , egyetértő pár
az utca nyugati oldalán, a férj öreg , az
arca hétköznapi.
Miért?
Azért, mert a jelentéktelen külsejű
öregember tudja, hogyan kell kielégí-
teni asszonyát, míg a jóképű fiatalem-
ber nem."
(a szeretkezés tao-jának névtelen mestere)

 

Ebből a könyvből tudtam meg, legalábbis amennyit olvastam belőle, hogy a közhiedelemmel ellentétben a férfi ejakulácioja, magömlése meg orgazmusa nem ugyanaz a dolog, de mi hajlamosak vagyunk azt hinni, azt gondolni, hogy csak az lehet, a csucs... ezt olvasni:

...az orgazmus :

" ... feszültségkioldás , csak robbanás nélkül. A megbékélés örömét adja, és nem az erőszakét, érzéki és tartósan kielégítő  beleolvadás valami önmagánál nagyobb és páratlan érzésbe. A teljesség érzete ez, és nem a különválásé ; megosztó és nem kizáró, nem valami magányos rohama az érzéseknek.
Ami ezen túl van, félresiklik a szavak elől. "

... a magasabb, elnyújtott orgazmus nem azt a pillanatot jelenti a taoban, amiben a korán elsülő "pisztoly" részesíti a  kielégületlen , s emiatt párduc nőt, hanem  a sorozatos orgazmusokat és az azt követő hosszú perceket, órakat, melyeket a tulvilagi béke, nyugalom, boldogság, derű, végtelen mosoly bennem nyújt, mivel felfedezem, bennem Isten, aki ha csak rajtam , végtelen könny...:

Isten rajtad: végtelen könny;
Isten benned: végtelem mosoly.
( WEÖRES SÁNDOR)


" A taoista értelemben vett ´´kielégülés´´ nem a gyönyör azonnali elérését jelenti csupán, hanem mélyebb metafizikai értelemben vett , közösen elért megnyugvást. Ha a szeretkezés taoja ˝technikáról ˝ beszél , nem egyszerűen a közösülés szabályozásának képességéről szól, hanem az emberi érzések olyan kifejlesztéséről, amely a jin es a jang igazi harmóniájához visz közel. A szeretkezés ily módon nem pusztán gépies cselekvés, hanem totális tapasztalat. Egy zongorista megtanulhatja a billentés technikáját, de még mindig csak mesterember marad. Csak, ha minden érzését , képzeletét képes belevinni zenéjébe, akkor válik igazi művésszé. Az elragadtatott szeretkezés nagyon hasonlít erre. "


Ezekhez kapcsolódik ez az Osho idézet:

110.meditació

Magasabb rendű, mint a szex

Az emberek tökéletesen elfelejtik, hogy a szex semmiség, összehasonlítva azzal az egyesüléssel, amely akkor történik, amikor egyszerűen együtt fekszetek mély szerelemben, mély megbecsülésben, imádságban.

 

Amikor a fizikai energia nem szexuális töltetű, akkor nagyobb magasságokba emelkedik. Eljuthat a legvégsőkig, a szamádhiig, a felébredésig. De az emberek ezt teljesen elfelejtették. Azt gondolják, hogy a szex a végcél. Pedig a szex csupán a kezdet. Mindannyiszor, ha szeretsz valakit, legyen gondod rá, hogy először csak feküdjetek együtt mély szerelemben, és akkor finomabb és mélyebb orgazmusban lesz részetek. Így lassan-lassan megszületik a valódi cölibátus. Amit mi Indiában úgy nevezünk: brahmacsarja, valódi cölibátus, az nem szexellenes: magasabb rendű, mint a szex, mélyebb, mint a szex. Több mint a szex. Mindent megad, amit a szex adni képes, de annál többet is ad. Ezért, amikor már tudod, hogyan használd az energiádat olyan magas szinten, kit érdekelnek az alsóbb terek? Senkit!
Én nem azt mondom, hogy dobd el a szexet. Azt mondom, hogy olykor engedd magad tiszta, szeretetteljes terekbe, ahol nem a szex a kérdés. Mert az visszahúz a földre, és sosem fogsz tudni felrepülni az égbe.


Nnnnna, szóval komolyan mi a véleményed mindezekről? Bár ugyis felteszem a listára is ezeket az idézeteket, mert ezek is mind hozzajarulhatnak egy hazassag elromlasahoz, a család felbomlásához, nagyon illik a nő-férfi témához, szerepekhez, személyiségjegyekhez stb.....mit szolsz? Jo lenne gyakorolni a taot, de igazán honnan annyi nőt leakasztani? Egy ferfi, fiu életében ezek csak álmok, annyi nő, hogy megtanulhassa az ejakulécio szabalyozását, hogy elnyujthassa az aktust, legalabb mig a nő is elmegy  egyszer, bar a nők sorozatos orgazmusra is képesek, sőt orgazmuson belüli orgazmusra is....  erről mind szó van ebben a könyvben....az iro saját tapasztalata meg ez.... a pofám leszakadt :)))) ... nevess Te is, de ugy, hogy ez mind igaz lehet és hidd is el... csak tudnám, hogy a büdös fenébe szed fel és hol annyi nőt 60 évesen.... :

" Most csaknem hatvanéves vagyok. Abba a korba jutottam, amikor sok férfi teljesen felhagy a szeretkezéssel. És mégis, ha csak nem egyedül utazom, naponta  többször is szeretkezem. Vasárnaponként reggel gyakorta kétszer- háromszor közösülök , azután elmegyek kerékpározni csaknem egész napra , husz vagy harminc km-t is , és elalvas előtt még ujra szeretkezem. Az eredmény , hogy a legkevésbé sem vagyok kimerült , egészségi állapotom jobb nem is lehetne, és lélekben nyugodt vagyok. És az a szörnyű helyzet, hogy egy kielégületlen társ mellett feküdjek , nem fordulhat elő többé. Mi az oka ennek a változásnak?
A válasz az, hogy most már gyakorlom , amit Szun Sz'szü Mo , a taoista orvos 1300 évvel ezelőtt előírt:
"Szeretkezz százszor magod kibocsátása nélkül."

no comment

 

 

***********************

 

 

Ne paraznalkodjatok

 

„Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: ne paráználkodjatok . Én pedig azt mondom néktek, hogy ha valaki asszonyra tekint kívansagnak okáért , immár paráználkodott azzal az ő szívében.” (Máté 5:27-28)

 

A misztikus és ezoterikus embernek, aki úgy véli , hogy a Hegyi beszédnél Krisztus és ösvényen lévő tanulóinak beszélgetését hallgatja , a fenti szavak felületesnek , első pillantásra kijózanítónak és banalisnak tunnek. Mert el lehet képzelni , hogy a törekvő ember , aki arra nemesedett , hogy a szent hegy világosságában felemelkedjen , legalább a házasságtörés bűnét régen maga mögött hagyta. Hát mégsem kivalo hallgatosaghoz intézték a Hegyi beszédet, hanem valami mindennapi , utcai közönséghez? Vagy ezeket a szavakat a régiek csempészték a Hegyi beszédbe valamilyen szándékkal , ugyhogy most idegen hangok csörrennek az igaz életnek e valodi énekében?

Jo lesz ezt kozelebbrol megvizsgalni . Legelőször is azzal a teves feltevessel kell felhagynunk , hogy ez a figyelmeztetés csakis az osveny ferfitanuloinak szol. Nekunk vilagos, hogy a Krisztus itt mindket nemhez szol-ferfiakhoz is, meg nokhoz is. A tisztatalan, tilos vagyakozas bizonyara nem csak ferfira jellemzo. Nem latunk kulonbseget a kivankozas es a magat tudatosan es akarva kivantatas es az erre valo torekves kozott. A masik ember vagyakozasara szamitani megvetendobb, mint ha az enged a vagyainak.Vilagosnak kell lennie, hogy itt nem a ferfirol vagy a nőről van szó, hanem az emberről, kettős megjelenésében.

 

Ezek a szavak a ferfit es a not szembeallitjak egymassal. Ferfit s nőt arra köteleznek, mint a Szellemi iskola tanuloit is, hogy megtanuljak kipuhatolni létük kulonbozo sötét titkait . A tanulonak fel kell fedeznie azt az isteni gondolatot,amely az emberi ketfeleseg alapja. Ha meg tudja fejteni ezeket a misztériumokat , s ha mint bolcsesseget , valamit megtud ezekbol az isteni gondolatokbol, akkor megtalalhatja és bejarhatja az igazi elethez vezeto utat. A regi, eredeti elet at, mely ebben a vilagban osszetort s amely hazassagtoresse valt.

A tanuloknak a szent hegyen elhangzott figyelmeztetéséhez két iranybol lehet kozeledni. „Hallottatok , hogymegmondatott a regieknek: ne kovessetek hazassagtorest”. Minden idokben minden nép és faj, primitiv es muvelt szabalyozta és védte a hazassagi viszonyokat. Mindig voltak vallasi es torvenyes eloirasok, melyek a hazassag bizonyos kulturajat vedtek vagy erre celoztak. A hazassagtorest a vallás vagy a törveny szerint akkr fenyegette buntetés, ha világosan a természeti normák megtöréséről lehetett szo. A tomeg embere ismeri ezeket az életszabalyokat. Hallottatok , hogymegmondatott a regieknek, akik ebbol a természetbol valok.

Önök azonban , akik egy uj szellemi osvenyre torekszenek, a fiatalabbakhoz tartoznak, az ujakhoz, akiket Krisztusnak kell mélyebb ismeretekhez és mas életvalosaghoz vezetnie. Meg kell erteniuk, hogy az aranylag egyszerű és magatol ertetodo szabalyok, melyek az embernyáj két nemének viszonyat hatarozzak meg, az Önök számára , a Szellemi Iskola tanuloi számára nagy mértékben elégtelenek.

A két nemnek van egy természete szerinti együttműködése , s ezt vallási , humanista és törvényes normák szabalyozzak. De az emberi élethullám két nézetének magasabb szintű együttműködése is van. Ez az együttműködés pedig olyan viszonyt hoz létre , amelyet szinten törvény szabályoz, de magasabb torvény. Es errol szol a Hegyi beszéd!

Ha pontosan és példásan eleget tesznek az életközösség közönséges emberi , vallasi es törvényes szabalyainak, akkor ez még egyaltalan nem jelenti azt, hogy a Hegyi beszéd szabvanyainak is megfelelnek.

Mert a Hegyi beszéd nem az érzéki embernek szól. Tudják, hogy a természet emberét vedelmezik ennek a természetnek a tamado megnyilvanulasaitol. Ezen az allam faradozik: törvényeket hoz, és konfliktusokat tisztaz. A kulso, exoterikus vallas is beleszol ebbe, és ő is szabalyokat allit fel.

A szellemi ember számára azonban más a helyzet. Ő egy magasabb természetben részesül , s így más törvény előtt áll, más értelmi-erkölcsi értékmeghatározas előtt találja magát. S ha a régieknek megmondták is ezt meg azt, az ösvénye lévő tanulonak ki kell emelkednie az Ószövetség időszakából, es egészen maskeppen kell megvizsgalnia , mint a természetembernek, hogy mi a kivansag, és mi a hazassagtores, a paraznalkodas.

 

Alljunk meg egy pillanatra!

 

Azt kerdezzuk: Ön teljesen meg van-e elégedve a masikkal, élete tarsaval? Tudatában van-e vagy sem , azt allitjuk : nincsen!Megismerte a masik korlatait, vagy éppen most ismergeti: s igy van ez forditva is, a tarsaval is.

Aztan megjelenik a mashoz valo vonzodas, vagy masikhoz valo vonzodas, akiben a felfedezett korlatokat felretolja , eleszményiesiti. Ez a vagyakozas a legtobb esetben talán szűzies es tiszta. A tanuloban ez nagyon szemelytelen jelenseg lehet- es megis hazassagtores.

Itt figyelmeztet a Hegyi beszéd nyomatékkal: Megállj! „ Valaki asszonyra tekint kivansagnak okáért , immar paraznalkodott azzal az ő szívében.” Meg egyszer : ezekhez a szavakhoz ne valami nepszerű, erzeki megfontolassal kozeledjen. Azokhoz szolunk, akik ugy velik, hogy kiemelkedtek a nyajbol.

Az ösvényen minden tanulo ösztönözve érzi magat a Magasabbra, a világosabbra, amegszabadulasra , életbeteljesedesre. Nem lehet maskeppen, mint hogy lénye összeütközésbe kerül valami mással vagy a masikkal. Ez azert van, mert a más vagy a másik még a közönséges természeti törvények más iranyba terelik.

Erre a konfliktusra reagálás következik. Durva reakcio a természet szerint, vagy megfinomult a szellem szerint: de mindenképpen reagálás, mert az Ön életvalósága szorult helyzetbe került. A reakcio felkelti az egyensúly helyreállitasanak a vágyát. Ez a vágy a hiány kiegészítését akarja, táplálékot keres az éhség csillapitasara. Az ember igy elindul , hogy megkeresse a „masikat”. Vagyakozasa persze „a masikra” , a masra iranyul, s igy kozvetlenul s sziveben , a vagy forrasaban „hazassagtorést” követett el.

Sok olyan tanuló van az ösvényen , aki ezekben a dolgokban becsapja magát. Úgy vehetjük, mindenki tudja, hogy hazasságtörő; hogy ezekben a dolgokban mindenki bűnösnek érzi magát, akkor is , ha egyedül él. Mert ezek a szavak kiemelkednek a polgári dolgok fölé. Ezeket olyan tanulokhoz intezik , akik a szent hegyen a mester lábainál ülnek.

Mivel az emberi élethullám ( ismerős a kifejezés draga Csipkém ? Sinus görbe... hullámzás... ) két nézetben nyilvanul meg, két nemben, s Isten mindkét csoportot együttműködésre hivja fel, az idők alapjának letételénél a ferfit szembeállítottak a novel és a nőt a ferfival. Ebben a vilagban allnak masikkal. Szandekosan neveztuk a masiknak. Mert egyesek nincsenek tudatában a masiknak az ő életükben, vagy ezt a sejtést elhessegetik, az évezredek rettenetes szenvedése miatt.így áll a ferfi szemben a nővel vagy a nőneművel. Így áll a nő szemben a ferfivel vagy a hímneművel.

Ha Ön a ferfit vagy a nőt mint élettarsat barmilyen okbol is elutasitja, akár ránemesedett , akár nem , hajlamai akkor is a nőneműre vagy a hímneműre iranyulnak, nőies vagy ferfias törekvésre, foglalkozasra , viselkedésre, vagy a masik féle lénynek valami más szerkezeti alkotóelemére. Ez minden embernél jól felismerhető- leginkabb azoknal , akik ezt hevesen tagadják. Ön hazassagban él, van élettarsa , vagy még keresi őt. Tehát azzal van összehazasodva, ahhoz csatlakozik,azzal van összeköttetésben, ami az Ön masik polusa, masik sarka. Barhogyan is, az ember őslénye bebizonyosodik.

Szembesithetjuk a valosaggal. Ha osvenyen lévő tanulo, ha a mester labai előtt ül a szent hegyen , akkor Önt nem elégíti ki a valosag. Nem is teheti, mert Ön magasabb , tágabb, tökéletesebb, teljesebb valosagot keres. Ennek következtében „hazassagtoro” , szellemileg, erkolcsileg, etikailag, anyag szerint.

A regieknek megmondatott : ne paraznalkodjatok. Önnek sem szabad ezt tenni, es erzi, hogy nem is tudja megtenni, hogy élete sok problémajanak nincsen megoldasa. Ön nem is akarja megtenni, mert jol ismeri az életszentelés fogalmát. Magas, tiszta és nemes életszabályokhoz igazodik.

Szemben áll a masikkal. Össze van kötve vele, össze van szövődve- és mégis hazasságtörésről van szó! Az Ön lényében a teljességre iranyulo vilagratörő kivankozas van, s az Önben égő isteni ősatom ösztönzésére a tökéletes masikat akarja. A létet-vagy nem létet, ami ugyanaz. És ez hazassagtorés!

 

Azt mondjuk Önnek : aki a létállapotából nöre néz , hogy megkívanja, ferfira néz, hogy megkivanja , a nőneműt vagy a himneműt nézi, hogy megkivanja, szívében már hazassagtorést követett el. Barmilyen neven is nevezi Ön ezt, ezt a felfelé törekvést , ha hevesen es szenvedélyesen tagadja is az emberi nemnek ezt a legmélyebben rejlő magját, a Szellemi Iskola mindezek fölött áll.

A Krisztus , a hegyen , szemtől szemben tanuloival, azt mondja nekik es egyuttal nekunk is: „A regiek es az ujak között – a regi idők és a mai idők fiataljai között – elvileg nincsen különbség, legfeljebb gyakorlati különbség.”

 

A konfliktus

 

Hogyan kerülhetjük el a fent ecsetelt hazasságtörést? Az a teny, hogy a magasabb javakra, törekvő tanuló , aki a vilagosság felé fordul, a világgal emiatt összeütkötésbe kerül, az nemde elkerülhetetlen? Hát nem akarja-e ő ezt a hazassagtorest?

De Ön nem fogja már akarni, ha meggondolja a szerzett ismereteket , amelyeket Ön elé tártak Isten nevében. Létállapota, a terület, amelyen él, szorosabb és tágabb ertelemben is az Ön valosaga. Teljes igazsag, valosag. Létállapota , legyen bár jo vagy rossz, teljesen megfelel a valosagnak. Hazastarsa és a többiek Ön körül , akikkel vér szerint össze van kapcsolva, a „másik” Ön körül az a környezet , amelyhez Ön tartozik, vagy ahová Isten terve rendelte. Így van ez mindenkivel, és igy van világunkkal is. EZ a vilag , ez a szürke, sötét világ az ember világa. Az ember tette ilyenné.

A tömeg és az ösvényen lévő tanuló között pedig az a különbség, hogy a tanuló tudatába jut a létállapotának. Belemered a saját valóságába. Felfedezi , hogy a piszokban fetreng. Látja a korlátozast es a bajt, a rettenetes szenvedést, látja a meghasonlást es akorlátozot a masikban, látja a hiányt. Es akkor kialakul a konfliktus. Akkor el akar menni házábol, ki a korlátozasbol, ki a piszokból. Akkor menekülni akar a létállapotából.

A kegyelem jele, ha az ember rájön állapotára. Aki azonban ezt az állapotot erőltetve el akarja hagyni,az hazassagtorest követ el. A regiek között is voltak tanulok az ösvényen. Azok a személyiséghasítást gyakorolták. Kimenekültek ebből a hamuszürke világbol, , a létállapotukbol. Ön ezt masképpen latja. Ön az egyikből a masikba menekül, és a masikbol az egyikbe. Hazasságtörés! Nem fogadja el ezt a jatekot. Meg akar szabadulni tole. Ki akarja gyakorolni magát innen, kirajongani, kiimadkozni, , okkult modszerrel kitorni. Hazasságtörés!

Az eredmény az, hogy Önt ujra es ujra magahoz vonzza a létállapota. A következő dolgok aztan rosszabbak, mint az előzők. Ha az előzőket az utóbbiakra cserélte, akkor sem jutott tovabb egy millimeternel sem.

Hát el kell fogadni a pillanatnyi életkörülményeket? Igen, barataim!

Hát nem keserűség ez az élet? Nem hianyzik-e az összhang? Nem látják-e elvetendőnek az életkörülményeket, ha Isten világosságába állítják őket? De igen, barátaim!

Ha valaki felismerte az ösvényt és magát az életet , annak nem kell-e ráternie erre az ösvényre? De igen, barataim!

Az ösvény azonban nem azt követeli meg Önöktől, amit Önök akarnak. Ki akarnak menni innen, megszabadulni. Erőszakot akarnak alkalmazni- még teljesen a régi természetből valók. Le akarnak bontani, anélkül, hogy építenének. Önök a Káin-emberek, a forradalmárok, akik gyilkolnak és égetnek. Ha tudatában vannak is az ujnak, még nincsenek benne az ujban.

Forduljanak az életállapotukhoz. Álljanak szembe életkörülményeikkel, életvalóságukkal és különös állapotukkal, fogadják el mindezt. Csak az tudatosult Önökben , hogy változtatni kell, hogy nem hogy nem tudják elviselni , hogy szellemileg fuldokolnak. Ez kegyelem. De most mit tegyünk? A Hegyi beszéd így folytatja:

 

„Ha pedig a te jobb szemed megbotrankoztat teged, vajd ki azt és vesd el magadtol. Mert jobb neked , hogy egy vesszen el a te tagjaid kozul , sem hogy egész tested a pokolra vettessék. Es ha a te jobb kezed botrankoztat meg téged , vagd le azt es vesd el magadtol. Mert jobb neked , hogy egy vesszen el a te tagjaid közül , sem hogy az egész tested a pokolra vettessék.” (Máté 5:29-30)

 

Ebben találjuk meg a feleletet a fenti kérdésre: „Mit tegyünk hát?” Létállapotuk tudatában szerkezeti megújulásra , alapvető megfordulásra kell áttérniük. Nem a mást kell hajszolni, hanem saját magából mást csinálni, olyan alaposan, olyan tökéletesen mást, hogy semmi sem maradjon a negativsag körzetében.

Ha a Káin-ember forradalmat akar, akkor magát forradalmasítsa. Ezt pedig megteheti a saját elsüllyedtsége kegyteljes tudatában. Így nem épít légvárakat, hanem saját alapjaival kezdi, mélyre leás saját lénye sötétségébe, kitép minden önzést és érvényesülési törekvést, es bedobja a tűzbe.

Hagyja meghalni magában az önmagát érvényesíteni akaró alantas embert, hogy mint tökéletes szeretet-szülő közeledjen a Masikhoz.

Ez az abszolút ,személytelen, önmagát feláldozó szeretet mindent legyőz. A tanuló tehát a kísérteties életkörülményeket nem negativ megadással fogadja el, nem egyesül velük, de nem is menekül előlük házasságtöréssel, hanem áttör rajtuk a szeretet ostorával, mely felszabadult benne; azzal a szeretettel, mely minden észt, önzést és helytállást felülmúl. Az a szeretet ez, mely a világosság hívasara a vilagosságot betölti.

 

Így mellőz Ön az útján minden konfliktust , így lesz hatalommal rendelkező ember. Így építi fel az uj menny-földet, ha belső indíték alapján gyakorolja az igaz , isteni életvitelt, e világ elvetendő kavargása közepette.

 

Házasságtörés nélkül!

 

 

******************

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Viagra Kaufen Leicht Gemacht Leslymn

(Leslymn, 2019.09.08 06:56)

Antabuse Buyantabuse Disulfiram <a href=http://genericcial.com>cheapest cialis</a> Levitra Rezeptfrei In Deutschland Le Vrai Prix Du Kamagra Donde Comprar Viagra Por Internet